ETUSIVU
Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä!

 

ETSITKÖ TIETOA?

Ajankohtaista sivuillamme

Farmakogeneettinen paneeli – tie turvallisempaan ja tehokkaampaan lääkehoitoon


Taustaa

Lääkkeet poistuvat elimistöstä pääsääntöisesti erittymällä munuaisten kautta tai hajoamalla maksan entsyymien vaikutuksesta. Koska sekä munuaisten että maksan toiminnassa on yksilöllistä vaihtelua, yksilöllisen annoksen ja lääkkeen sopivuuden arvioimiseksi tieto munuaisen ja maksan toiminnasta on tarpeen. Munuaisen toimintaa voidaan mitata varsin luotettavasti määrittämällä kreatiniini.

Maksassa on kymmeniä eri entsyymejä ja kemikaalien hajoamisreittejä, eikä ole olemassa yksittäistä testiä, joka kertoisi yleisesti maksan kyvystä poistaa lääkeaineita. Kymmenistä maksan entsyymeistä osa on erityisen tärkeitä lääkeaineiden poistamisessa. Ns. sytokromi P450 -entsyymit ovat keskeisessä asemassa lääkeaineiden poistamisessa. Näistä osaan liittyy merkittävää geneettistä vaihtelua entsyymin tehossa. Tämän vuoksi eri yksilöiden kyky sietää samaa lääkeannosta voi vaihdella merkittävästi. Geenitestin avulla voidaan yksilöiden erot tunnistaa ja tämän tiedon perusteella lääkeaineet voidaan valita ja annostella yksilöllisesti. Näin voidaan välttää merkittävä määrä lääkkeiden haittavaikutuksia ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia. Koska geenitestin tieto on pysyvä, sen hyöty on elinikäinen, kun se on kerran määritetty.

Lue lisää...

Uutta Facebookissa

Uutta Twitterissä

 

 

YHTEISTYÖKUMPPANIMME