Yritys

Abomics Oy on asiantuntijayritys, joka edistää lääketieteellisen tutkimustiedon soveltamista potilashoitoon. Painopisteenä on perinnöllisyyteen sekä lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen liittyvän uuden tiedon hyödyntäminen. Yritys on perustettu vuonna 2013, ja toimipiste on Turku Science Parkin tiloissa. Abomics Oy:n palveluksessa on eri erikoisalojen asiantuntijoita: perinnöllisyyslääketiede, genetiikka, molekyylilääketiede, lääketieteellinen tietotekniikka sekä ohjelmistokehitys.   Geenitestien tulosten käsittely ja tulkinta on tietointensiivistä toimintaa, jolle on jo todellista kysyntää niin Suomen rajojen sisällä kuin kansainvälisillä markkinoilla.

Lääkkeiden tehon ja turvallisuuden vaihtelu yksilöiden välillä on terveydenhuollossa yleisesti tunnistettu ongelma. Genomitiedon hyödyntäminen terveydenhoidossa mahdollistaa yksilön perimän mukaan räätälöidyn hoitokokonaisuuden. Henkilölle räätälöity ja yksilöllistetty hoito tutkitusti on turvallisempaa ja tehokkaampaa. Lisäksi julkiselle sektorille koituu suuria säästöjä mm. lääkkeiden haittavaikutusten vähenemisen kautta.  On ensiarvoisen tärkeää antaa parhaat mahdolliset työkalut genomitiedon hyödyntämiseen terveydenhuollossa. Abomics työstää monimutkaisen genomitiedon sellaiseen muotoon, että kuka tahansa, oli kyseessä lääkäri tai tavallinen kansalainen, ymmärtää ja osaa lukea sitä.

Koska genomi on jokaiselle ihmiselle henkilökohtainen ja muuttumaton, tietoa voi ja kannattaa käyttää ennaltaehkäisevästi. Kun genomitietoa käytetään hoitokokonaisuuden valinnassa päätöksentukena, saadaan potilaan kannalta parhaat hoitotulokset. Abomics on kahden vuoden ajan kehittänyt työkaluja terveysalan ammattilaisten päätöksentukeen. Näiden työkalujen avulla muun muassa lääkeaineiden yksilöllisen, geneettisen vaihtelun huomioiminen ennaltaehkäisevästi jo lääkehoitoa valittaessa tulee mahdolliseksi. Tämän lisäksi yrityksellä on kaksi kuluttajille suunnattua palvelua, Lääkkeeni ja Geenitaltio, joiden tarkoitus on tuoda genomitieto jokaisen saataville, helposti ymmärrettävässä muodossa.

Abomics on kehittynyt puolen vuosikymmenen aikana varteenotettavaksi alan toimijaksi, jonka laaja kumppaniverkosto kattaa useita EU-maita ja yltää aina Japaniin asti. Idea Abomicsin perustamiselle sai alkunsa, kun kaksi vanhaa tenniskaveria, Jari Forsström ja Klaus Elenius, keskustelivat tennishallin saunassa terveydenhoidon tulevaisuudesta. Molemmat olivat varmoja, että potilaan oma geeniperimä ja geenitestaus tulee olemaan jatkossa yksilöidyn hoidon kulmakivi. Tieteellisessä tutkimuksessa lääketieteellisen genomitiedon hyödyistä oli jo vahvaa näyttöä, mutta käytännön sovellukset olivat harvassa. Niin kauan kun terveysalan ammattilaisilla ei ollut käytettävissä päteviä työkaluja genomitiedon hyödyntämiseen, asia ei tulisi edistymään. Niinpä he päättivät perustaa yrityksen tämän yleisesti tunnistetun ongelman ratkaisemiseksi. Abomicsin perusajatuksena on tuoda vahvaan tieteelliseen näyttöön perustuva tieto ymmärrettävällä tavalla niin lääkärin kuin potilaan käyttöön.

Visio

Personoitu lääketiede lisää geenitiedon käytön tarvetta terveyden parantamiseksi. Abomics on farmakogenetiikassa johtava eurooppalainen yritys.


Personoitu lääketiede on nykypäivää ja geenitiedon avulla lääkkeistä on mahdollista hyötyä tehokkaammin ja turvallisemmin. Saman annoksen antaminen kaikille potilaille ei ole ollut näyttöön perustuvaa lääketiedettä, mutta kustannustehokkaiden tekniikoiden puuttuessa ei ollut mahdollista annostella lääkkeitä yksilöllisesti. Geenitiedon avulla lääkehoito suunnitella potilaskohtaisesti. Geenitedion hyödyntämien lääketieteessä tulee olemaan yhtä keskeinen osa lääkehoitoa, kuin veriryhmien huomioon ottaminen verensiirroissa. Abomics on farmakogenetiikan eurooppalainen edelläkävijänä, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja terveydenhuollon ammattilaisille, eri organisaatioille ja kuluttajille.

Missio

Hyvinvoinnin edistäminen genomitiedon avulla.


Lääkehoidon tehoa ja turvallisuutta voidaan merkittävästi parantaa farmakogeneettisten testien avulla. Oikean lääkkeen määrääminen oikealla potilaalle, oikeaan aikaan ja oikealla annostuksella johtaa yhteiskunnan ja sen yksilöiden hyvinvoinnin kasvuun. Jokainen on oikeutettu parhaaseen mahdolliseen lääkehoitoon.

Arvot

Asiantuntemus, Luotettavuus, Kumppanuus


Abomicsin toiminta perustuu omien alojensa huippuosaajien asiantuntemukseen. Yrityksen tarjoamat ratkaisut on kehitetty yhdessä terveydenhuollon johtavien asiantuntijoiden kanssa, ja niitä kehitetään jatkuvasti uusimman tutkimustiedon mukaiseksi.

Abomics on luotettava ja tunnettu terveydenhuollon toimija. Yrityksen avainhenkilöiden takana on vuosikymmenien kokemus toimialalta, jossa virheille ei ole sijaa. Abomics toimii läpinäkyvästi ja avoimesti, ottaen täyden vastuun oman liiketoimintansa luotettavuudesta.

Abomics toimii kattavaa kumppaniverkostoaan hyödyntäen globaalisti kasvavilla markkinoilla.

 

Ihmiset

 

Jari Forsström

toimitusjohtaja
LT, dosentti
sisätautien erikoislääkäri

Näytä blogikirjoitukset

Oskari Huiskala

Teknologiajohtaja
DI


Matti Vehniäinen

ICT-asiantuntija


Mikko Lindfors

ICT-asiantuntija


Petteri Saarinen

markkinointikoordinaattori

Näytä blogikirjoitukset

Klaus Elenius

asiantuntijalääkäri
LT, professori

Näytä blogikirjoitukset

Samu Österman

asiantuntijalääkäri
LL


Näytä blogikirjoitukset

Juho Heliste

asiantuntijalääkäri
LL

Eveliina Hagelberg-Häkkinen

asiantuntijaproviisori
Proviisori, LHKA-erityispätevyys

Näytä blogikirjoitukset