AJANKOHTAISTA
Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä!


Taustaa

Lääkkeet poistuvat elimistöstä pääsääntöisesti erittymällä munuaisten kautta tai hajoamalla maksan entsyymien vaikutuksesta. Koska sekä munuaisten että maksan toiminnassa on yksilöllistä vaihtelua, yksilöllisen annoksen ja lääkkeen sopivuuden arvioimiseksi tieto munuaisen ja maksan toiminnasta on tarpeen. Munuaisen toimintaa voidaan mitata varsin luotettavasti määrittämällä kreatiniini.

Maksassa on kymmeniä eri entsyymejä ja kemikaalien hajoamisreittejä, eikä ole olemassa yksittäistä testiä, joka kertoisi yleisesti maksan kyvystä poistaa lääkeaineita. Kymmenistä maksan entsyymeistä osa on erityisen tärkeitä lääkeaineiden poistamisessa. Ns. sytokromi P450 -entsyymit ovat keskeisessä asemassa lääkeaineiden poistamisessa. Näistä osaan liittyy merkittävää geneettistä vaihtelua entsyymin tehossa. Tämän vuoksi eri yksilöiden kyky sietää samaa lääkeannosta voi vaihdella merkittävästi. Geenitestin avulla voidaan yksilöiden erot tunnistaa ja tämän tiedon perusteella lääkeaineet voidaan valita ja annostella yksilöllisesti. Näin voidaan välttää merkittävä määrä lääkkeiden haittavaikutuksia ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia. Koska geenitestin tieto on pysyvä, sen hyöty on elinikäinen, kun se on kerran määritetty.


Tieto Oy ja Abomics ovat yhteistyössä kehittäneet kokonaisvaltaisen farmakogeneettisen päätöksentuen Tiedon Lifecare-potilastietojärjestelmän lääkitysosioon. Uusittu palvelu on ensimmäistä kertaa nähtävillä Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivillä 2017, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmät ja järjestelmätoimittajat kokoontuvat jo 43. kertaa Helsingin Finlandia-talossa. Turkulainen Abomics Oy on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Euroopan suurimman laboratoriopalveluiden tarjoajan, Synlabin kanssa.


Abomicsin ja Synlabin yhteistyö perustuu Abomicsin vankan farmakogeneettisen osaamisen ja Synlabin laajan palvelutarjoaman yhdistämiseen. Farmakogenetiikan hyödyntäminen käytännön lääkehoidossa yleistyy jatkuvasti. Synlab laajentaa omaa tarjoamaansa suomalaisyrityksen mahdollistaman geenitestien tarkan ja luotettavan tulkinnan avulla.


Abomics Oy on syyskuussa 2016 julkaissut uudistuneen version huippusuositusta Lääkkeeni-sovelluksesta. Sovellus on nyt saatavilla Google Play Storesta kaikille Android-laitteille!


Helikobakteeri-infektio (H. pylori) on maailmanlaajuinen terveysongelma ja tärkein ulkustaudin ja mahasyövän riskitekijä. Vaikka helikobakteeri-infektion esiintyvyys on pienentymässä kehittyneissä maissa, noin kolmasosa aikuisista pohjoiseurooppalaisista on bakteerin kantajia (1,2).


CYP2D6-maksaentsyymi osallistuu useiden yleisesti käytettyjen lääkkeiden metaboliaan ja sen aktiivisuuden geneettinen vaihtelu on hyvin tunnettua. Tämän vaihtelun takia potilaalla voi olla huomattavasti kohonnut riski altistua joko lääkkeen haittavaikutuksille tai puutteelliselle teholle. Vaihtelu vaikuttaa hyvin merkittävästi mm. kodeiiniin, trisyklisiin antidepressantteihin ja tiettyihin SSRI-lääkkeisiin.


Abomics Oy järjesti kesän alussa Lääke+Terveys 2016 kyselyn, joka kartoitti suomalaisten asenteita terveydenhuollon palveluihin ja lääkehoitoon.