RATKAISUT
Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä!


Työkalut terveysalan ammattilaisen päätöksentukeen

GeneRx – farmakogenominen tietokanta

Ihmisen yksilöllinen genotyyppi määrää monesti, tehoaako lääkitys ja onko se potilaalle turvallinen. Farmakogeneettisen testin avulla lääke ja sen annos voidaan määrätä potilaan yksilöllisten ominaisuuksien mukaan. Geenitestien tulosten hyödyntäminen lääkärin arjessa helpottuu huomattavasti farmakogenomisen tietokannan myötä.

GeneRx on tietokanta, joka integroidaan potilastietojärjestelmään. Lääkäri saa järjestelmän kautta ilmoituksen lääkehoitoa määrättäessä, jos lääkkeen metaboliaan liittyy merkittävää geneettistä vaihtelua. Järjestelmä näyttää saatavilla olevat geenitestit sekä niiden tarjoajat. Tutustu GeneRx-palveluun

GeneCa – syövän täsmälääkkeiden tietokanta

Uusien syövän täsmälääkkeiden tulo markkinoille ja niiden indikaatioiden ja korvattavuuksien muutokset luovat suuren haasteen syöpää hoitaville lääkäreille. Ajantasaista tietoa on haettava yhä useammin, yhä useammasta erillisestä tietolähteestä, mikä vaikeuttaa hoitavan lääkärin työtä ja kuluttaa kallisarvoista työaikaa.

GeneCa on hakutyökalu, jonka avulla syöpälääkäri löytää täsmälääkkeiden käyttöön liittyvät tiedot nopeasti ja vaivattomasti. Työkalu sisältää viranomaisten vahvistamat tiedot kaikista syövän täsmälääkkeistä rajatusti terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

 


 

 

Farmakogenetiikan tulkintapalvelut


Farmakogeneettisen testauksen kysyntä lisääntyy nopeasti samalla kun käytettävä teknologia muuttuu yhä kustannustehokkaammaksi ja helppokäyttöisemmäksi. Laboratoriot ovat ottamassa käyttöönsä uusia geenitestipalveluita erilaisiin käyttötarkoituksiin, mutta geneettisen tiedon tulkinnasta on muodostumassa niille iso haaste. Abomics Oy tarjoaa palvelua, jossa toimitaan tiiviissä yhteistyössä kliinisten laboratorioiden kanssa geenitestien tulosten tulkinnassa. Testeissä löydetyt geneettiset variaatiot käännetään helpommin ymmärrettäviksi fenotyypeiksi eli ilmiasuiksi. Farmakogeneettisessä testauksessa saadut fenotyyppitiedot yhdistetään GeneRx-tietokannassa oleviin lääkekohtaisiin suosituksiin, jolloin muodostuu yksilöllisiä lääkekohtaisia ohjeita geneettisten ominaisuuksien perusteella. Tarjoamme keinon hyödyntää yksilöllistettyä lääketiedettä käytännössä.

 

  

 

Koulutus ja konsultointi genomitiedon mahdollisuuksista


Genomitiedossa on suuri, vielä toistaiseksi hyödyntämätön potentiaali. Sen avulla terveydenhuollossa saadaan tutkitusti merkittäviä kustannussäästöjä ja potilaan kannalta parempia hoitotuloksia. Terveysalan yrityksille genomitiedosta on mahdollista saada merkittävä erottautumistekijä ja kilpailuvaltti. Geenitestien hinnat ovat romahtaneet viime vuosina, joten nykyisin genomitietoa on saatavilla nopeasti ja kustannustehokkaasti. Suurin haaste on suunnitella potilaan hoitoprosessit ja tietojärjestelmät niin, että oleellinen geenitieto on saatavissa nopeasti silloin, kun sen käyttö olisi aiheellista. Genomitiedon hyödyntäminen vaatii uudenlaista erityisosaamista, jota vielä toistaiseksi on melko harvassa.

Abomics tarjoaa terveysalan eri toimijoiden käyttöön aiheeseen liittyvää koulutusta ja konsultointia. Koulutuksen avulla monimutkaisen genomitiedon ymmärtäminen ja tulkitseminen helpottuu. Koulutuksen aikana käydään läpi: miten tunnistaa tapaukset, joissa geenitestauksesta on hyötyä, miten tätä tietoa voi käyttää hyödyksi käytännössä sekä miten asiasta tulisi viestiä asiakkaalle.

 

 


 

Henkilökohtaisen lääkityksen seuranta ja hallinnointi


Lääkkeeni-mobiilisovellus on helpoin ja nopein tapa etsiä tietoa lääkkeistä. Sovelluksen avulla löydät minkä tahansa apteekkimyynnissä olevan lääkkeen valmisteyhteenvedon sekä tarkat ja kattavat tiedot lääkkeen vaikutuksista ja varoituksista. Sovellus myös huomauttaa, mikäli jonkin lääkkeen tehoon tai turvallisuuteen liittyy yksilöllistä, geneettistä vaihtelua. Sovellus on kehitetty terveydenhuollon ammattilaisten vaatimustasoa vastaavaksi, mutta soveltuu hyvin jokaisen kansalaisen käyttöön.

Sovellus on käyttäjälle täysin maksuton ja ladattavissa kaikille mobiilialustoille. Lääkkeeni on suunniteltu yhteistyössä terveysalan toimijoiden ja lääkevalmistajien kanssa. Turvallisin mahdollinen lääketieto on nyt jokaisen ulottuvilla.

 

 


 

Geenitestin tulokset talteen ja hyötykäyttöön


Geenitaltio on oma henkilökohtainen geneettinen tietovarastosi. Kun sinulle tehdään geenitesti, testin tulokset voidaan tallentaa Geenitaltioon, josta sinun on helppo käydä katsomassa niitä milloin haluat, missä vain. Geenitaltio antaa juuri sinulle räätälöityjä hoitosuosituksia ja vinkkejä, joiden avulla terveyttäsi voidaan edistää. Geenitaltio on kaikessa yksinkertaisuudessaan erikoistunut pilvipalvelu, joka tallentaa ja ylläpitää henkilökohtaista tietovarantoa henkilölle tehdyistä geenitesteistä. Geenitaltio tuo genomitiedon yksilön tasolle jokaiselle ymmärrettävässä muodossa.

Geeniperimäsi on uniikki ja muuttumaton, joten kalliit geenitestit kannattaa tehdä kertaalleen ja tallentaa turvalliseen paikkaan. Tavallisesti geenitestien tulokset tallennetaan sairaalan tai terveyskeskuksen omaan potilastietojärjestelmään. Jos hankit geenitestin omatoimisesti tai asioit välillä toisessa sairaalassa, geenitestien tuloksiin pääseminen käsiksi voi olla hankalaa. Tästä syystä on hyvä olla yksi paikka, josta näet omat testituloksesi aina tarpeen tullen. Geenitaltioon tallennetut testitulokset löydät helposti ja selkeästi yhdestä paikasta. Voit myös tulostaa geenitestien yhteenvedon itsellesi tai hoitavalle lääkärille.

 

 


 

Farmakogeneettinen testi


Lääkehoito määrätään entistä vahvemmin potilaan yksilöllisten, geneettisten ominaisuuksien mukaan. Lääkevasteen geneettinen vaihtelu on paljon tutkittu aihe. Farmakogeneettisen tiedon tulkitseminen ja hyödyntäminen vaatii asianmukaisen geenitestin.


Genomitiedon hyödyntäminen lääkehoidossa lisää tutkitusti lääkityksen tehoa ja turvallisuutta. Lääkkeiden metaboliaa säätelevien entsyymien aktiivisuus on lääkeaineiden välisten interaktioiden ohella merkittävin yksillöllistä lääkevastetta selittävä tekijä. Tähän mennessä on tunnistettu ainakin 120 lääkeainetta, joiden vaikutus riippuu merkittävästi potilaan omasta perimästä. Farmakogeneettisen testin avulla voidaan valita oikea lääke oikealla annoksella potilaan perimän mukaan.