DLE
Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä!

DLE -tietokanta (Drug Laboratory Effects) on Multirec Oy:n ylläpitämä sääntökanta lääkeaineiden vaikutuksista laboratoriotuloksiin. Euroopassa ainutlaatuinen DLE (Drug-Laboratory Effect) -tietokanta on saatavilla verkkopalvelustamme.

Tietokanta voidaan myös liittää potilasohjelmaan niin, että ohjelma jo tutkimuspyyntöä tehtäessä hälyttää potilaan voimassaolevan lääkityksen vaikutuksesta tulevaan laboratoriotutkimustulokseen. Vaikutus voidaan myös lisätä tutkimustulokseen kertomaan mahdollisesta tulkintaan vaikeuttavasta lääkeaineen vaikutuksesta.

Tietokantaan on kerätty kirjallisuudesta lääkeaineiden vaikutuksia kliinisessä työssä käytettävien laboratoriotutkimusten tuloksiin. Mukana on tiedot n. 50 laboratoriotutkimukseen liittyvästä lääkevaikutuksesta, mikä kattaa 99 % perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon käyttämistä laboratoriotutkimuksista.

Tietokanta on koodattu käyttäen suomalaista laboratorio-tutkimusnimikkeistöä ja ATC-koodia sekä lääkeaineen geneeristä nimeä. Tiedot perustuvat tieteellisiin julkaisuihin sekä lääkeyritysten SPC-dokumenteissa ilmoitettuihin tietoihin.

DLE -tietokantaa voidaan käyttää vähentämään lääkehoidosta aiheutuvia tulkintavirheitä laboratorio-tutkimuksissa. Tietojärjestelmässä tietoa voidaan käyttää esim:

  • tilattaessa tiettyä laboratoriotutkimusta, voidaan käyttäjää varoittaa, jos potilaan käytössä on laboratoriotutkimusta merkittävästi häiritsevä lääkeaine. Näin säästetään turhissa laboratoriotutkimuksissa, joita ei voida tulkita.
  • laboratoriotutkimuksen tuloksen yhteydessä voidaan tuottaa lisäkommenttina varoitus potilaan käyttämästä lääkkeestä, joka on voinut nostaa tai laskea laboratoriotutkimusten tulosta. Näin voidaan välttyä virhediagnooseilta ja tarpeettomilta jatkotutkimuksilta.

Erityisen tärkeätä on tietää lääkevaikutukset sellaisiin laboratoriotutkimuksiin, joita käytetään diagnostiikassa. Tällaisia tutkimuksia ovat mm. monet hormonit, joiden tasoihin monilla yleisesti käytetyillä lääkeaineilla on vaikutusta.

Lataa esite (PDF)