GeneRx
Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä!

 

Genomitieto hyötykäyttöön potilastyössä


Tulevaisuudessa lääkehoito määrätään entistä vahvemmin potilaan yksilöllisten, geneettisten ominaisuuksien mukaan. Lääkevasteen geneettinen vaihtelu on paljon tutkittu aihe, mutta sen hyödyntäminen potilastyössä on vielä alkutekijöissään. Farmakogenomisen tiedon tulkitseminen ja hyödyntäminen käytännön potilastyössä vaatii toimivan tietokannan lääkärin työn tueksi. Tilanteen korjaamiseksi on kehitetty Abomics GeneRx-tietokanta.

Genomitiedon hyödyntäminen lääkehoidossa lisää tutkitusti lääkityksen tehoa ja turvallisuutta. Lääkkeiden metaboliaa säätelevien entsyymien aktiivisuus on lääkeaineiden välisten interaktioiden ohella merkittävin yksilöllistä lääkevastetta selittävä tekijä. Tähän mennessä on tunnistettu ainakin 120 lääkeainetta, joiden vaikutus riippuu merkittävästi potilaan omasta geeniperimästä. Farmakogeneettisen testin avulla voidaan valita oikea lääke oikealla annoksella potilaan yksilöllisen geeniperimän mukaan. GeneRx auttaa lääkäriä tunnistamaan tapaukset, joissa geenitesti olisi paikallaan, ja antaa selkeät ohjeet, miten menetellä.

 

Luotettava työkalu lääkärin työn tueksi


GeneRx on kehitetty yhdessä terveysalan ammattilaisten kanssa vastaamaan nykypäivän terveydenhuollon vaatimuksiin. Olemme valikoineet tietokantaan asiantuntijoidemme avulla geenitesteistä vain ne, joista on tieteellisen näytön perusteella hyötyä kliinisessä päätöksenteossa. GeneRx-työkalu sisältää kootusti kattavat tiedot, jotka auttavat lääkäriä huomioimaan potilaan yksilölliset geneettiset ominaisuudet hoitopäätöksen yhteydessä.

GeneRx-tietokanta sisältää:

  • Lääkkeen vaikuttava aine, ATC-koodi(t), nimi
  • Lääkkeeseen liittyvä geneettinen vaihtelu
  • Fenotyypit, esim. metabolianopeus
  • Suositustekstit mm. annostukseen liittyen
  • Suositukseen liittyvät kirjallisuusviitteet
  • Saatavilla olevat geenitestit ja niiden käyttöindikaatiot
  • Geenitestien tarjoajat yhteystietoineen ja tilausohjeineen

Tietokanta on toteutettu suomen, englannin ja saksan kielellä, ja se voidaan kääntää helposti kaikille asiakkaan haluamille kielille.

 

Täysin integroitava ratkaisu


GeneRx integroituu saumattomasti potilastietojärjestelmiin, jotka ovat hoitavien lääkäreiden päivittäisessä käytössä. GeneRx voidaan sisällyttää osaksi potilastietojärjestelmän lääketietokantaa. Erillistä sisäänkirjautumista tai käyttäjätunnusta ei siis tarvita. Tietokannan päivitys on mahdollista toteuttaa automaattipäivityksenä, esim. Multirecin, Duodecimin tai vastaavan jakelijan kautta.

GeneRx on kytketty kansalliseen lääkerekisteriin, joten lääkekohtaiset tiedot ovat tietokannassa aina ajan tasalla. Integroidussa ratkaisussa potilastietojärjestelmä ilmoittaa aina lääkehoitoa määrättäessä, jos lääkkeen metaboliaan liittyy merkittävää geneettistä variaatiota. Järjestelmään sisältyy myös tiedot saatavilla olevista geenitesteistä ja niiden tarjoajista.

Lataa esite (PDF)

 

Tietokanta Terveysportissa

 


GeneRx-tietokanta on saatavissa osana Duodecim Terveysportti-palvelua.

Tietokanta sisältää n. 100 lääkeaineen tiedot sekä suomenkieliset suositukset annostusohjeineen. Löydät lääkkeet vaikuttavan aineen nimellä, kauppanimellä ja lääkkeeseen vaikuttavan geenin nimellä.

Siirry Terveysporttiin