Koulutus ja konsultointi
Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä!

 

Ohjelmistoyrityksille


Genomitiedon tehokas hyödyntäminen edellyttää toimivia potilastietojärjestelmiä. Tietokantojamme hyödyntävät ohjelmistoyritykset saavat yksityiskohtaiset tietokantakuvaukset ja käyttöohjeet. Abomics tarjoaa konsultointia ja koulutusta ohjelmistoyrityksille, jotka haluavat pysyä ajan tasalla genomitiedon hyödyntämismahdollisuuksista. 

 

Geenitestien tuottajille


Geenitestien saattaminen kliiniseen käyttöön vaatii nopeasti päivittyvää ja tehokasta tiedotuskanavaa. Abomics Oy toimii yhteistyössä testien tuottajien kanssa ja pitää yllä tietokannassa olevien testien loogista nimikkeistöä. Abomics tarjoaa konsultointia ja koulutusta geenitestejä ja niihin liittyviä palveluita kehittäville laboratorioille. 

 

Terveydenhuollon ammattilaisille


Terveydenhuollossa ihmisen genomitiedon hyödyntämisellä on valtava, toistaiseksi hyvin vähän hyödynnetty potentiaali. Henkilön genotyypin mukaan räätälöity ja yksilöity hoito on tutkitusti turvallisempaa ja tehokkaampaa. Abomics tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille koulutusta ja tietoiskuja farmakogenomiikasta ja siitä, miten genomitietoa voidaan hyödyntää osana terveydenhuollon arkea.

 

Laajalle yleisölle


Genetiikka on yksi aikamme kuumista puheenaiheista. Harva kuitenkaan tietää, miten geenit todella toimivat, ja mitä niistä saadaan selville. Myös genomitietoon pohjautuvia innovaatioita syntyy tulevaisuudessa yhä enemmän. Abomics tarjoaa laajalle yleisöille tietoiskuja lisääntyvän genomitiedon tuomasta mahdollisuuksien maailmasta.

 

Pyydä tarjous koulutuksesta