Tulkintapalvelut
Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä!

Farmakogeneettisen testauksen kysyntä lisääntyy nopeasti samalla kun käytettävä teknologia muuttuu yhä kustannustehokkaammaksi ja helppokäyttöisemmäksi. Laboratoriot ovat ottamassa käyttöönsä uusia geenitestipalveluita erilaisiin käyttötarkoituksiin, mutta geneettisen tiedon tulkinnasta on muodostumassa niille iso haaste. Abomics Oy tarjoaa palvelua, jossa toimitaan tiiviissä yhteistyössä kliinisten laboratorioiden kanssa geenitestien tulosten tulkinnassa. Testeissä löydetyt geneettiset variaatiot käännetään helpommin ymmärrettäviksi fenotyypeiksi eli ilmiasuiksi. Farmakogeneettisessä testauksessa saadut fenotyyppitiedot yhdistetään GeneRx-tietokannassa oleviin lääkekohtaisiin suosituksiin, jolloin muodostuu yksilöllisiä lääkekohtaisia ohjeita geneettisten ominaisuuksien perusteella. Tarjoamme keinon hyödyntää yksilöllistettyä lääketiedettä käytännössä.

Abomicsilla on valmiita tulkintoja johtavien teknologiatoimittajien farmakogeneettisiin paneeleihin. Abomics Oy on rekisteröity terveydenhuollon tuottaja ja tulkinnat perustuvat kokeneiden lääkäreiden osaamiseen.

Laboratorioille

Laboratoriot tuntevat genetiikan, me tunnemme lääkkeet. Abomics PGx mahdollistaa farmakogeneettisen testaamisen todellisen hyödyntämisen kattavilla PGx-raporteilla.

Abomics PGx tarjoaa ajantasaisen ja luotettavan farmakogeneettisen tiedon, joka tekee geenitestauksesta helppoa, nopeaa ja ymmärrettävää. Farmakogeneettinen tieto raportoidaan suojatun pilvipalvelun kautta Suomen ja EU:n tietosuojadirektiivien mukaisesti. Palvelu on muokattavissa laboratorion raportointi- ja integrointitarpeiden mukaisesti. Abomics PGx tarjoaa laboratorioille ainutlaatuisen tavan erottautua kilpailijoistaan, säästäen samalla ylimääräisiä kuluja organisaatiolta.Lääkäreille

Yksinkertainen, mutta kattava PGx-raportti kattaa geenitestit selityksineen, listan lääkkeistä, joihin kohdistuu geneettistä vaihtelua, sekä annossuositukset kaikille yksittäisille lääkkeille. Raportit ovat lääkäreiden hyväksymiä, ja otamme vastuun tiedon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Raportit ovat helppolukuisia ja antavat yksityiskohtaiset suositukset lääkehoitoon tehtyjen geenitestien pohjalta.

Abomics GeneRx (farmakogeneettinen tietokanta päätöksentukeen) täydentää farmakogeneettistä palvelua, ja tuo farmakogeneettisen tiedon lääkärin työpöydälle.Potilaille

Geenitaltio, on palvelu, joka tallentaa geenitestien tulokset turvallisesti yhteen paikkaan, ja josta ne löytyvät helposti ja selkeästi.

Potilaan tehdessä farmakogeneettisen geenitestin, Abomics prosessoi ja tallentaa testitulokset Geenitaltioon. Potilas saa oman henkilökohtaisen Geenitaltio-tilin, jonka kautta hän voi tarkastella testituloksiaan helposti ymmärrettävällä tavalla, saaden samalla hyödyllistä tietoa geeniperimästään. Geenitaltio on suojattu pilvipalvelu, joka on toteutettu Suomen ja EU:n tietosuojadirektiivien mukaisesti.


Lue lisää